Posts Tagged ‘Macedonian’

Macedonian protest-Macedonia for Macedonians-1922

Клипот е од големите македонски демонстрации на МАКЕДОНСКАТА ПОЛИТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА во 1922 г. со кои македонската емиграција бараше СОЗДАВАЊЕ МАКЕДОНСКА НАЦИОНАЛНА ДРЖАВА т.е. МАКЕДОНИЈА НА МАКЕДОНЦИТЕ и НЕЗАВИСНА МАКЕДОНИЈА со ослободување на македонските окупирани земји од страна на окупаторите Грција, Бугарија и Србија. Јасно се гледаат пaролите МАКЕДОНЦИ и МАКЕДОНИЈА, MACEDONIA FOR THE MACEDONIANS, со ова се рушат тезите на српско-бугарско-грчките ментори дека Македонците се измислица на Тито. Македонската политичка организација е создадена 1922 г. во Форт Вејн и се бореше за Македонија на Македонците. Во 1956 г. во Македонската Политичка Огр. се инфилтрира бугарскиот шпиун Шкартов, подоцна и Лебамоф (чии бизниси беа финансирани од Софија) и ја уништуваат Македонската Политичка Орг., правејки ја еден бугарски пропаганден центар, бркајки ги вистинските основачи и првите членови и ја прекрстија 1957 г. во Македонска Патриотическа Огранизација. Од 1957 г. таа организација работеше антимакедонски. Macedonia for Macedonians United Macedonia Macedonians from whole world unite!!! its time to put end on athenian bulgarian serbian albanian lies!!! Macedonia United Forever This clip is from the biggest мacedonian demonstration of the MACEDONIAN POLITICAL ORGANISATION in the year 1922 with which the Macedonian emigration asked for INDEPENDENT MACEDONIAN STATE AND MACEDONIA FOR MACEDONIANS and asking back the occupied territories from the ocupators Greece,Bulgaria and Serbia

Macedonian Auto Tuning and Racing

Super tuning and racing Volkswagen, Seat, Yugo, Fiat, BMW, Mercedes, and much more. MACEDONIAN STYLE Big thank you to Katz4mk for the videos!! visit pungas.com for more Macedonian Racing information
Video Rating: 0 / 5

Categories
Sponsored Links